Velkommen til Dansk Narkolepsiforening

Vi er sat i verden for at gøre livet lettere for folk med narkolepsi, idiopatisk hypersomni og andre relaterede søvnlidelser i centralnervesystemet.
Forenings arbejde bygger på to søjler: at fortælle om de neurologiske søvnlidelser og give mulighed for at deltage i et stærkt fællesskab.

Forening

Forening

Under overskriften Forening finder du alt det formelle omkring foreningen. Vi bestræber os på, at opdatere indholdet løbende og hurtigst muligt efter møder, generalforsamlinger m.v.

Vedtægter og regnskab:

Foreningens opbygning, formål og virke er nøje beskrevet i foreningens vedtægter. Økonomien finder du beskrevet under regnskab, og de sidste 5 års referater vil være tilgængelige for alle medlemmer.

Bestyrelsen:

Bestyrelsessammensætningen og arbejde kan du følge med i.

Årsmøder, Lokalmøder o.l. arrangementer:

Vi giver dig overblikket.

Ungdom og ungdomsudvalg:

De unge både kan og vil, og vi vil gerne understøtte deres arbejde.

Hjælp til specifikke situationer:

Konsulentbistand og kontaktmulighed til bestyrelsen er nærmere beskrevet.

Du finder det hele i den blå topmenu under:

>> Forening / "undermenu" >>

Referater

Årsmøde Generalforsamling:

Ved den årlige Generalforsamling bliver der skrevet et referat af foreningens sekretær.

Bestyrelsesmøder:

Ved samtlige bestyrelsesmøder bliver der skrevet et referat af foreningens sekretær. Dette og andre værktøjer bliver anvendt til styring af vores virke.

Følg vores arbejde:

Alle medlemmer der ønsker at følge vores arbejde, kan læse de sidste 5 års referater med et klik i den blå topmenu under:

>> Forening / Referater / "årstal" >>


HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til os på tlf.: 24 64 78 12