Søg

Indmeldelse for gratis studiemedlemskab med gyldigt studiekort til enkeltperson med diagnose

VIGTIGT: 
Først når du har indsendt indmeldingsskema og fået en bekræftelsesmail på modtagelse deraf, bedes du indsende en tydelig kopi af dit gyldige studiekort til Anita Pfaffmann på ap.dansknarkolepsiforening@gmail.com