Søg

Bestyrelsen

Dansk Narkolepsiforening ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges blandt foreningens medlemmer på Generalforsamlingen, hvor der også vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Derudover bidrager flere andre medlemmer/frivillige personer til foreningens arbejde og aktiviteter i forskellig grad.

Bestyrelsen skal altid bestå af mindst ét medlem med narkolepsi mere end antallet af medlemmer med idiopatisk hypersomni, forældre, pårørende eller andet.

Formand: Connie Landstedt
Næstformand: Marie-Louise Falsing
Kasserer: Camilla Holm Jensen
Sekretær: Camilla Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Lene Poulsen

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os på info@dansknarkolepsiforening.dk

Ønsker du at kontakte et bestemt bestyrelsesmedlem, finder du os under ”Bestyrelsen” i fanen ”Kontakt” eller ved at klikke HER